Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
18 plays
Урам зоригийн үгс 1 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 1

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – НИЙТ ХЭДЭН ОД БАЙДАГ ВЭ

10

“…үр удмыг чинь тэнгэрийн одод, далайн эргийн элс мэт асар олон болгоно…” (Эхлэл 22:17)