Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
14 plays
Сургаалт үгс 19 Length: Unknown Play From album: Сургаалт үгс 19

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – НАСАНД ХҮРСЭН ХҮҮХДҮҮДЭЭ ХАЛАМЖЛАХ

00

Тиймд бид хэрэгцээтэй цагт туслах нигүүлслийг олж, өршөөлийг хүлээн авахын тулд нигүүлслийн хаан ширээнд зоримгоор очицгооё” Еврей 4:16