Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
11 plays
Урам зоригийн үгс 43 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 43

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – НАМАЙГ УУЧЛААРАЙ

00

“Ингэхдээ нэг нэгнээ хүлцэж, бие биенээ уучилж, хэрэв хэн нэгэнд чинь нөгөөгийнхөө эсрэг гомдол байвал та нарыг Эзэн уучилсны адил та нар бас уучил” (Колоссай 3:13)