Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
25 plays
Урам зоригийн үгс 3 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 3

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – НАДАД ХИЙЖ ӨГӨӨРЭЙ

00

“Үнэнээр Би та нарт хэлье. Та нар энэ ах дүүсийн минь дорд нэгэнд ийн үйлдсэн бол Надад хийсэн хэрэг” (Матай 25:40)