Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
14 plays
Урам зоригийн үгс 117 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 117

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – НАДАД ХИЙХ АЖИЛ БАЙНА

10

“Бурхан, хөгширч бууралтах үед минь ч Намайг бүү орхиоч, Таны мутрыг би үе удамд, Таны хүчийг ирээдүйн бүх хүнд, Тунхаглах хүртэл бүү орхиоч!” Дуулал 71:18