Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
17 plays
Урам зоригийн үгс 130 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 130

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – НАДАД ХАНГАЛТТАЙ МӨНГӨ БАЙСАН БОЛ

00

“Сайн байна, итгэмжит сайн зарц минь!” гэж хэлэх үгийг бид сонсоно. (Матай 25:23)