Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
15 plays
Урам зоригийн үгс - Миний анхаарлыг татахын тулд Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс - Миний анхаарлыг татахын тулд

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – МИНИЙ АНХААРЛЫГ ТАТАХЫН ТУЛД

00

“Зовж шаналахынхаа өмнө би буруу зүгт явсан байжээ. Харин одоо би Таны үгийг сахин биелүүлдэг.” “Миний зовон шаналсан нь, Таны зарлигуудыг сурах болсон нь надад тустай.” (Дуулал 119:67, 71)