Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
4 plays
Урам зоригийн үгс 126 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 126

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – КАЛИФОРНИ МУЖИЙН ГОО БҮСГҮЙ БИД ХОЁР

00

“… Бурхан мөхөс нэгэнтэй адил хүний гаднах төрхийг хардаггүй. ЭЗЭН зүрхийг нь хардаг” (1 Самуел 16:7)