Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
17 plays
Урам зоригийн үгс 135 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 135

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ЖИНХЭНЭ ХАЙР

10

“Хайр тэвчээртэй энэрэнгүй билээ. Хайр атаархдаггүй. Хайр агсганадаггүй, ихэрхдэггүй, зүй бус авирладаггүй, өөрийнхийг эрдэггүй, зэвүүрхдэггүй, өс хураадаггүй, зүй бус юманд баярладаггүй, харин үнэнд баярладаг, бүгдийг далдалдаг, бүгдэд итгэдэг, бүгдэд найддаг, бүгдийг тэсвэрлэдэг. Хайр хэзээ ч дуусдаггүй. Харин эш үзүүллэг үгүй болж, хэл ярихуй зогсож, мэдлэг алга болно” (1 Коринт 13:4-8)