Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
26 plays
Урам зоригийн үгс 2 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 2

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ЖИНХЭНЭ ЭРДЭНЭ

10

“…Хайрын тулд хамаг гэр хөрөнгөө хэн нэгэн өргөлөө ч гэсэн хайхралыг хэрхэвч эс үзэх.” (Соломоны дуун 8:7)