Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
10 plays
Урам зоригийн үгс 32 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 32

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ЖИЛИЙН ДОТОР ГАРСАН ӨӨРЧЛӨЛТ!

00

“Хэдийгээр та нар эдүгээ түр зуур, шаардлагатай бол элдвийн сорилтод зовсон ч үүндээ үлэмж баярладаг.” (1 Петр 1:6) “Хайртай хүмүүс минь, та нарыг сорихын тулд дунд чинь ирдэг галт сорилтод ямар нэгэн хачирхалтай юм та нарт тохиолдсон мэт бүү гайх.” (1 Петр 4:12)