Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
11 plays
Урам зоригийн үгс 8 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 8

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ЖИЖИГ ЛИМБЭ ЯАГААД ДУГАРАХАА БОЛИО ВЭ?

10

“…Самари дахь [Бурханы] эш үзүүлэгчтэй [Елишатай] эзэн минь уулзаасай гэж би хүсэх юм! Тэгвэл түүний уяман өвчнийг тэр хүн эдгээнэ дээ” 2 Хаад 5:1-3