Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
26 plays
Урам зоригийн үгс 70 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 70

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ХУВИЙН САХИЛГА БАТ

10

Харин Сүнсний үр жимс нь хайр, баяр баясгалан, энэрэл, сайхан сэтгэл, итгэлтэй байдал, дөлгөөн зан, өөрийгөө захирах байдал юм. Эдгээрийн эсрэг хууль гэж байдаггүй. (Галат 5:22-23)