Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
15 plays
Урам зоригийн үгс 18 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 18

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ХҮҮХЭД Л БОЛ ХҮҮХЭД

00

“Сайныг үйлдэхдээ үл цуцъя. Учир нь бид шантрахгүй байвал цаг нь болохоор хурааж авна” (Галат 6:9)