Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
9 plays
Урам зоригийн үгс - хүнд гараа хүргэхийн хүч Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс - хүнд гараа хүргэхийн хүч

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ХҮНД ГАРАА ХҮРГЭХИЙН ХҮЧ

00

“…яагаад гэвэл та нарыг мөрөөрөө дагуулахын тулд та нарт үлгэр дууриал үлдээн, Христ та нарын төлөө зовлон эдэлсэн” (1 Петр 2:21)