Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
14 plays
Урам зоригийн үгс 72 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 72

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ХОРМЫН ДОТОР БЭЛЭН БОЛОХУЙ

10

Бид яг л хүүхэд шиг гэнэхэн итгэлээр Бурханы үг болон үйл хэрэгт хандах юм бол хормын төдөөд ч Бурханд хэрэглэгдэхэд бэлэн болох болно. Харин ийм гэнэхэн итгэлээр Бурханд итгэх боломж хүн бүрт байгаа гэдэг бол хамгийн том урамшуулал юм.