Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
12 plays
Урам зоригийн үгс - Хэтэрхий гүн нүх гэж үгүй Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс - Хэтэрхий гүн нүх гэж үгүй

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ХЭТЭРХИЙ ГҮН НҮХ ГЭЖ ҮГҮЙ

00

“Шаналал дундаа ЭЗЭНд тэд хашхирсанд шахаанаас нь Тэр аварчээ. Тэднийг харанхуйгаас ба үхлийн харанхуйгаас Тэр гаргаж, хүлээсийг нь таслав” (Дуулал 107:13-14)