Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
22 plays
Урам зоригийн үгс 15 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 15

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ХЭРХЭН НАС НАМБАТАЙ ӨТЛӨХ ВЭ?

00

“Та нарыг өндөр настай болсон ч Би байсаар байна. Үс буурал болсон ч Би авч явах болно. Би хийсэн, Би тээнэ. Би түшиж яваад, аварна” гэжээ. (Исаиа 46:4)