Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
5 plays
Урам зоригийн үгс 109 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 109

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ХЭНД Ч ХЭРЭГГҮЙ ЮМ ШИГ САНАГДАХАД

00

“Бид Бурханы хүүхдүүд гэж дуудуулахаар ямар их хайрыг Эцэг бидэнд соёрхсоныг хараач! Бид бол чухам энэ л юм. Биднийг ертөнц таньдаггүй нь Түүнийг таниагүйн учир юм. Хайртууд минь, бид одоо Бурханы хүүхдүүд. Бидний ямар болох нь хараахан илчлэгдээгүй. Түүнийг илчлэгдэхэд бид Түүнтэй адил болно гэдгийг мэднэ. Учир нь бид Түүнийг байгаагаар нь харах болно” гэв. (1 Иохан 3:1,2)