Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
16 plays
Урам зоригийн үгс 5 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 5

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ХЭН ТА НАРТ СААД БОЛСОН БЭ?

00

“Та нар сайн гүйж байсан. Хэн та нарыг үнэнд дуулгавартай байхад чинь саад болсон бэ?” гэж асуужээ. (Галат 5:7)