Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
12 plays
Урам зоригийн үгс 46 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 46

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ГЭСЭН Ч БИ БАЯРЛАН ХӨӨРНӨ

00

Хэдийгээр инжрийн мод цэцэглээгүй, усан үзмийн мод ч үр жимсгүй, чидуны ургац гарахгүй, талбайд хүнс огт ургахгүй байсан ч бас хашаандаа хоньгүй, саравчиндаа үхэргүй болсон ч ЭЗЭНий дотор би баясан хөөрч, Авралынхаа Бурхан дотор  баярлана. (Хабаккук 3: 17-18)