Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
34 plays
Урам зоригийн үгс 50 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 50

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ГАШУУДЛЫН ДУНДАХ ТАЙТГАРАЛ

00

“Тэгээд хэн нь ч түүнд нэг ч үг хэлэлгүйгээр тэд … түүний хамт газар сууцгаав. Учир нь өвчин шаналал маш их байгааг тэд харсан билээ” (Иов 2:13)