Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
11 plays
Урам зоригийн үгс 106 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 106

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ЭЗЭНД ЭНЭ ЗҮЙЛ ХЭРЭГТЭЙ

00

“Эсрэг талд чинь байгаа тосгонд оч. Та нар тэр даруй уяатай илжиг дудрантайгаа байгааг олно. Тэднийг тайлаад Надад авчир. Хэрэв хэн нэгэн та нарт юм хэлбэл ‘Эд нар Эзэнд хэрэгтэй’ гэж хэлээрэй. Тэгвэл тэр тэднийг даруй явуулна” гэсэн зааварчилгаа аваад ирсэн юм. (Матай 21:2, 3)