Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
12 plays
Урам зоригийн үгс 105 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 105

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ЭНЭ ЧУЛУУ ЯМАР УТГАТАЙ ВЭ?

10

Дараа нь Иошуа гэрээний авдарыг дамнаж явсан тахилч нарын хөл гишгэн зогсож байсан тэр газарт, Иорданы дэхий дунд арван хоёр чулуу аваачиж овоолов. Тэдгээр чулуу нь өнөөг хүртэл тэнд байгаа билээ. (Иошуа 4:9)