Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
19 plays
Урам зоригийн үгс 98 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 98

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ЭД БАЯЛГАА ТЭНГЭРТ УРЬДААР ЯВУУЛ

00

“Хүн баяжиж, гэр орных нь хөрөнгө нэмэгдэхэд бүү ай. Тэр үхэхдээ юу ч авч явахгүй. Түүний алдар ч араас нь явахгүй.” (Дуулал 49:16-17)