Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
12 plays
Урам зоригийн үгс 21 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 21

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ДУРААРАА АВИРЛАЖ ЭХЛЭХИЙН ЦАГТ

10

“Учир нь Би баруун гараас чинь атгах Чиний Бурхан ЭЗЭН билээ. Би чамд «Бүү ай. Би чамд тусална» гэж айлдаж байна” (Исаиа 41:13)