Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
15 plays
Урам зоригийн 121 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн 121

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ДОТОГШОО ЗАНТАЙ ХҮН ҮҮ, ЭСВЭЛ ГАДАГШАА ЗАНТАЙ ХҮН ҮҮ?

00

“Учир нь та нарт зориулж байгаа төлөвлөгөөнүүдийг Би мэдэх бөгөөд тэдгээр нь та нарт ирээдүй ба найдварыг өгөх гай гамшгийн бус, сайн сайхны төлөөх төлөвлөгөөнүүд юм” (Иеремиа 29:11)