Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
19 plays
Урам зоригийн үгс 122 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 122

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ДАН ЗАЛБИРАЛ ХАНГАЛТТАЙ ГЭЖ ҮҮ?

00

“Тэр биднийг тийм сүрхий үхлээс аварсан, аврах ч болно. Тэр биднийг аврах ч болно гэдэгт бид Түүнд найддаг. Ийнхүү гуйлтаараа та нар бидэнд туслан, олон хүний залбирлаар бэлэг нь соёрхогдсоноор бидний өмнөөс талархал өргөгдөнө.” 2 Коринт 1:10-11