Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
19 plays
Урам зоригийн үгс 94 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 94

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ЧИ ТОМ БОЛОХООРОО ЯМАР ХҮН БОЛОХ ВЭ?

00

“Та нар юу ч хийсэн, хүмүүсийн төлөө бус, Эзэний төлөө чин зүрхнээсээ хийгтүн” (Колоссай 3:23)