Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
10 plays
Урам зоригийн үгс 127 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 127

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ЧИ БАДМААРАГ ЭРДЭНЭЭС Ч ИЛҮҮ ҮНЭТЭЙ

00

Чи Миний нүдэнд үнэтэй, хүндтэй, Би чамд хайртай... (Исаиа 43:4)