Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
16 plays
Урам зоригийн үгс 90 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 90

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – БУРХАНЫ ЗӨӨЛНӨӨР ЁВРОХЫН ЦАГТ

10

“Та нар баруун тийшээ эргэсэн ч, зүүн тийшээ эргэсэн ч, араас чинь дуугарах ‘Энэ бол зам. Үүгээр алхагтун’ гэх үгийг чих чинь сонсоно.” (Исаиа 30:21)