Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
15 plays
Урам зоригийн үгс 14 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 14

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – БУРХАНЫ ХУВЦАС ХЭРЭГЛЭЛ

00

“Гоёл чинь … гадна талынх бүү байг. Харин … дөлгөөн ба даруу сүнсний мөхөшгүй чанараар гоё. Энэ нь Бурханы өмнө асар үнэтэй болой” (1Петр 3:3-4)