Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
14 plays
Урам зоригийн үгс 80 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 80

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – БУРХАНД ИТГЭЭД ҮЗ

00

“Үзэгтүн, ЭЗЭНий мутар аварч чадахааргүй богино биш ээ. Сонор нь сонсож чадахааргүй дүлий биш ээ” (Исаиа 59:1)