Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
11 plays
Урам зоригийн үгс 61 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 61

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – БУРХАНД ХАНГАЛТТАЙ ЗАЙ ГАРГАХУЙ

00

“Тэр намайг ногоон бэлчээрт хэвтүүлж, дөлгөөн усны дээгүүр хөтөлдөг.” (Дуулал 23:2)