Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
20 plays
Урам зоригийн үгс 136 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 136

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – БУРХАНД ХАЙРТАЙ ГЭДГЭЭ ХЭЛЭХҮЙ

00

“Эхлээд Тэр биднийг хайрласан тул бид хайрладаг” (1 Иохан 4:19)