Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
10 plays
Урам зоригийн үгс 110 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 110

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – БУРХАНД БИЕ ӨРГӨХҮЙ

00

“Иймд ах дүү нар аа, Бурханы өрөвч сэтгэлээр та нараас хичээнгүйлэн хүсье. Өөрсдийн биеийг Бурханд тааламжтай, амьд, ариун тахил болгож өргө” Ром 12:1