Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
17 plays
Урам зоригийн үгс 108 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 108

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – БУРХАНААС ХОЛДМООР МЭТ САНАГДАЖ БАЙНА УУ?

00

“Эзэн үүрд хаяна гэж үү? Тэр дахин хэзээ ч таалан авахгүй юм уу? Энэрэл хайр нь мөнхөд барагдсан уу? Амлалт нь мөнхөд үгүй болсон уу? Бурхан нигүүлсэнгүй байхаа мартсан гэж үү? Тэрээр уурандаа өршөөлөө зогсоосон юм уу?” (Дуулал 77:7-9)