Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
24 plays
Урам зоригийн үгс 134 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 134

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – БУРХАН ҮГ АМЛАЛТАА БИЕЛҮҮЛДЭГ

00

“Та нар нэрээр минь юм гуйвал Би түүнийг чинь үйлдэнэ” Иохан 14:14