Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
13 plays
Урам зоригийн үгс 112 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 112

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – БУРХАН ТЭДНИЙГ ЭРЭГТЭЙ ЭМЭГТЭЙ ХҮЙСТЭЙ БҮТЭЭВ

00

Ефес 4:32: “Бурхан та нарыг Христ дотор уучилсны адил бие биенээ уучлан, нэг нэгнээ энэрч аядуу зөөлөн сэтгэлээр ханд.”