Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
29 plays
Урам зоригийн үгс 138 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 138

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – БУРХАН ТАНД ХАМААГҮЙ ИХИЙГ ӨГӨХ ЧАДАЛТАЙ

10

“Чамд өгөх юм ЭЗЭНд үүнээс хамаагүй их бий…” (2 Шастир 25:9)