Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
25 plays
Урам зоригийн үгс 4 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 4

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – БУРХАН БИДНИЙГ ЯГ ХААНА БАЙГААГ МЭДНЭ

00

“ЭЗЭН тэнгэрээс ажмуй. Тэрээр хүний хөвгүүдийг бүгдийг харах авай.”  (Дуулал 33:13)