Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
16 plays
Урам зоригийн үгс 99 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 99

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – БУРХАН БИДНИЙ ГЭМ НҮГЛИЙГ ЯАДАГ ТУХАЙ

00

“Өөрийн өвд үлдэгсдийн хилэнцийг уучилдаг, гэмт үйлдлийг нь хэлтрүүлдэг Бурхан тань шиг нь хэн байх вэ? Нигүүлслийг хайрлагч Тэрээр уур хилэнгээ мөнхөд үл хадгална. Биднийгээ Тэрээр дахин өрөвдөх билээ. Хилэнцийг маань хөл доор гишгэчнэ. Бүх нүглийг нь Та тэнгисийн гүн уруу хаяна.” (Мика 7:18-19)