Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
16 plays
Урам зоригийн үгс 115 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 115

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – БИ ҮНЭ ЦЭНЭТЭЙ ГЭДГЭЭ ЯАЖ МЭДЭХ ВЭ?

00

“Хэн нэг нь зөвтний төлөө барагтай бол үхэхгүй ч сайн хүний төлөө хэн нэгэн үхэхээр зүрхэлж магадгүй юм. Гэтэл биднийг нүгэлтнүүд байхын л Христ бидний төлөө үхсэнээр Бурхан биднийг хайрлах хайраа харуулсан.” (Ром 5:7-8)