Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
17 plays
Урам зоригийн үгс 31 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 31

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – “АВХАЙ НАР (АЛИВ ХҮҮХНҮҮДЭЭ, АМЬ ОРООРОЙ)”

00

“өршөөлийн Эцэг бөгөөд бүх тайвшралын Бурхан мөн. Бурхан, биднийг тайвшруулсан тэрхүү тайвшралаар бид аливаа зовлонд орогсдыг тайвшруулж чадахын тулд Тэр биднийг бүх зовлон дотор маань тайвшруулдаг” (2 Коринт 1:3-4)