Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
16 plays
Урам зоригийн үгс 24 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 24

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС- АМЖИЛТТАЙ АМЬДРАЛ УУ, УТГА УЧИРТАЙ АМЬДРАЛ УУ?

00

“Христ дотор Бурханы дээш чиглэсэн дуудлагын шагналын төлөө бариа өөд урагшилдаг.” (Филиппой 3:14)