Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
14 plays
Урам зоригийн үгс 124 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 124

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – АМЬДРАЛЫН ХАМГИЙН ОРГИЛ ҮЕД

00

“Энэ цагийн зовлонгууд бидэнд илчлэгдэх тэрхүү алдрын дэргэд юу ч биш гэж би боддог” (Ром 8:18)