Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
6 plays
Урам зоригийн үгс - амьд тахил Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс - амьд тахил

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – АМЬД ТАХИЛ

00

“Иймд ах дүү нар аа, Бурханы өрөвч сэтгэлээр та нараас хичээнгүйлэн хүсье. Өөрсдийн биеийг Бурханд тааламжтай, амьд, ариун тахил болгож өргө. Энэ нь та нарын сүнслэг мөргөл мөн” Ром номны 12-р бүлэг