Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
25 plays
Урам зоригийн үгс 87 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 87

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – АЛДАР НЭРТЭЙ СҮМ ЧУУЛГАН

00

“Би чиний үйлсийг, хүйтэн ч биш, халуун ч биш гэдгийг чинь мэднэ. Чамайг хүйтэн юмуу эсвэл халуун байгаасай гэж Би хүсэж байна. Тийнхүү чи халуун ч биш, хүйтэн ч биш, бүлээн тул Би чамайг амнаасаа нулимж гаргана.” Илчлэл 3:15-16