Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
15 plays
Урам зоригийн үгс 100 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 100

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – АЛДАА БҮТЭЛГҮЙТЭЛ БҮРЭЭ БУРХАНЫ ӨЛГҮҮРТ ӨЛГӨХ

00

“Зүдэж зүтгэгсэд хийгээд хүнд ачаа үүрсэн бүгд ээ, Над дээр ир. Би та нарыг амраая” (Матай 11:28)