Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
8 plays
Урам зоригийн үгс 118 Length: Unknown Play From album: Урам зоригийн үгс 118

УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – АЖЛЫН ДУНДУУРХ САДАА

00

“Бяцхан хүүхдүүд ээ, бид үг хэлээр бус, харин үйл ажил, үнэнээр хайрлацгаая” 1 Иохан 3:18